gieffektivt.no

Årsrapport 2019

2019 var det fjerde året i gieffektivt.no sin historie.
Her kan du lese mer om hvordan det gikk.
I 2019 ga vi mer enn noen gang før, og samlet inn utrolige 3,8 millioner kroner til våre anbefalte formål!

Vi lanserte nye nettsider, endret merkevare og gjorde det dessuten mulig å få skattefradrag på donasjoner gjennom gieffektivt.no

Tusen takk til alle som gir. Ditt bidrag gjør verden bedre!
Eirik Mofoss
Styreleder, Stiftelsen Effekt / gieffektivt.no
3 786 492 kr
samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2019
gjennom gieffektivt.no sine donasjonskanaler
62 %

vekst i innsamlet beløp
529 000 kr

4 113

unike donasjoner
Hva dere bidro til i 2019
Bidragene du gir kan virke små i den store sammenhengen. Men, når du velger å gi effektivt, så vet du at det likevel betyr mye for dem du hjelper.
24 000 malarianett
Rundt 43 000 mennesker ekstra kan nå sove beskyttet mot malariamygg i 3-5 år. Spesielt gravide kvinner og små barn rammes hardt av sykdommen, og fram til en vaksine er på plass er impregnerte myggnett distribuert av AMF et av de beste tiltakene vi har.
132 300 personer fikk bedre ernæring
Sanku-PHC bruker en prisvinnende teknologi for å tilsette næringsstoffer i folks daglige mat i Øst-Afrika. Billige vitaminer og mineraler tilsettes i maismel, den vanligste ingrediensen i mat i denne regionen, uten å påvirke dens konsistens eller smak.
31 400 barn fikk A-vitaminer i et helt år
Helen Keller International forebygger mangelsykdommer gjennom å gi barn vitamin A-tilskudd. Mangel på viktige næringsstoffer kan føre til varig blindhet og redusert syn, men bekjempes effektivt med tilskudd.
Anbefalte organisasjoner
Vi baserer vårt utvalg av organisasjoner på
GiveWell sine analyser og anbefalinger.

Under ser du alle organisasjonene vi anbefalte i 2019, og du kan også lese mer om de her: www.gieffektivt.no/organisasjoner
Innsamlet til anbefalte organisasjoner
2016-2019


Følg med på våre innsamlingstall i sanntid!
Hvorfor vente helt til neste årsrapport med å se hvor mye vi samler inn til våre anbefalte organisasjoner? Hvor mye har blitt donert i 2020?

Vi ønsker mest mulig åpenhet, og nå kan du når som helst se våre innsamlingstall og annen data og analyse i scorecardet vårt, som oppdateres ukentlig.
Endring i anbefalte organisasjoner
I 2019 anbefalte Stiftelsen Effekt alle organisasjonene fra GiveWells toppliste, i tillegg til Sanku-PHC (en av GiveWells "standout charities", og tidligere anbefalt av Giving What We Can).

I 2019 lanserte dessuten GiveWell muligheten til å donere direkte til et eget tildelingsfond. Dette innebærer at du som giver lar GiveWell avgjøre hvilken av deres anbefalte organisasjoner som mottar donasjonen din. GiveWell holder seg oppdaterte på organisasjonenes behov for midler, og gjør en kvartalsvis tildeling til den organisasjonen de til enhver tid tror kan få mest ut av pengene.

Du kan donere til dette fondet på gieffektivt.no og få skattefradrag på samme måte som når du selv velger mottakerorganisasjon(er). I 2019 gikk nesten halvparten av alle donasjoner gjennom gieffektivt.no til dette fondet, og GiveWell i sin tur valgte å fordele pengene videre til henholdsvis Malaria Consortium, Against Malaria Foundation (to ganger) og Helen Keller International.
Måloppnåelse i 2019
Styret i Stiftelsen Effekt satte følgende strategiske mål for året:
Samle inn 3.000.000 kroner til våre anbefalte organisasjoner
Oppnådd. I 2019 samlet vi inn utrolige 3 786 492 kr til våre anbefalte organisasjoner. Dette er en økning på 62% fra 2018, og en mye større vekst enn året før (29% fra 2017 til 2018). Målet er oppnådd gjennom organisk vekst og et knippe svært vellykkede innsamlingskampanjer til inntekt for våre formål.

Vurdere et samarbeid med Effektiv Altruisme Norge om donasjonsløsningene våre, for å oppnå skattefradrag og redusere administrasjonsarbeid
Oppnådd. Skattefradrag for donasjoner til Effekt har vært et mål siden stiftelsen startet. Donasjoner gitt direkte til Against Malaria Foundation ble godkjent for skattefradrag ved inngangen til 2018, men vi har ønsket en ordning som omfatter alle organisasjonene vi anbefaler.

EA Norge er en medlemsforening som i likhet med Stiftelsen Effekt sprer informasjon om og samler inn penger til organisasjoner som mest mulig effektivt gjør en positiv forskjell i verden. På grunn av overlapp i formål og aktiviteter, men forskjellige forutsetninger og ulik ressurssituasjon, besluttet Stiftelsen Effekt og EA Norge å inngå et samarbeid om drift av av gieffektivt.no og tilknyttede betalingstjenester (bankoverføringer, Vipps og Paypal, men ikke Facebook). Dette samarbeidet trådte ikraft 23. oktober 2019

Driftsansvaret innebærer at EA Norge tar behandler donasjoner for alle våre givere til deres valgte formål, på akkurat samme vis som vi gjorde før. Fortsatt går 100% av alle donasjoner videre til formålet, uansett hvordan man donerer. Eventuelle gebyrer, som eksempelvis ved donasjoner gjennom Vipps, dekker EA Norge av egne midler, slik Stiftelsen Effekt tidligere har gjort.

Det er imidlertid en én stor endring: Du kan nå få skattefradrag for å donere gjennom gieffektivt.no! Les mer om dette her.
Effekts frivillige får god opplæring og oppfølging
Delvis oppnådd. Stiftelsen effekt drives av frivillige, som under hele 2019 har levert veldig godt arbeid. De får jevnlig oppfølging, men ikke så mye som vi skulle ønsket. Dette på grunn av begrenset kapasitet hos styret og daglig leder - som jo også er frivillige. Vi anser målet derfor som bare delvis oppnådd - her er det fortsatt rom for forbedring.
Prioritere arbeid med automatisering av donorpleie og regnskapsføring
Oppnådd. Daglig leder brukte tidligere mesteparten av sin tid på å registrere donasjoner, sende ut donasjonskvitteringer, føre regnskap og rapportere. Manuelt arbeid skalerer imidlertid dårlig med våre ambisjoner om raskt vekst, og vi så derfor et stort behov for å automatisere slikt arbeid.

Nå har mange systemer blitt samlet og forenklet, så data behandles og lagres i en database satt opp av en av våre frivillige. Kvitteringer sendes ut automatisk, og givere kan selv følge med på hvor mye vi samler inn fra uke til uke i vårt scorecard.
Vurdere å rebrande Stiftelsen Effekt til gieffektivt.no
Oppnådd. Etter en intern prosess kom vi fram til at donasjonssiden gieffektivt.no var en sterkere merkevare enn navnet på stiftelsen. Det var mer kjent blant våre givere, tydeligere og handlingsorientert. Vi ville ha tjenesten i fokus, ikke aktøren bak. Rebranding ble gjennomført høsten 2019.
Lansere nye nettsider
Oppnådd. Disse kom på plass tidlig i 2019. gieffektivt.no skal holde høy kvalitet, tydeliggjøre fordelene ved å gi effektivt og vise hvordan dette kan gjøres enklest mulig.

Våre frivillige har lenge jobbet med å utvikle en resultatside til gieffektivt.no, med innlogging for hver enkelt giver, som viser historiske donasjoner, fordeling og annen statistikk. Denne løsningen har ligget i betaversjon siden 2018, men kan forhåpentligvis fullføres i 2020, ved hjelp av frivillige. Et viktig steg på veien ble imidlertid oppnådd tidlig i 2020, da vi fikk et live scorecard for gieffektivt.no totalt.
Etablere ideen om å gi effektivt i en ny målgruppe
Ikke oppnådd. Tidligere år definerte vi ikke noen målgrupper for gieffektivt.no, men satset heller på bred appell. For å bruke ressursene våre best mulig, satt vi i 2019 et mål om å definere et segment å fokusere på, og så prioritere dette.

gieffektivt.no vil prioritere å henvende seg til folk som er villige til å sette seg inn i og vurdere argumenter for hva som er gode bistandstiltak og ikke. Vi ønsket spesifikt å gjennomføre en kampanje for å rekruttere givere blant studenter ved handelshøyskoler. Dette ble det dessverre ikke tid til, og er noe vi i stedet håper å få gjort i 2020.
Ha jevnlige oppdateringer på Facebook og eksperimentere med betalt annonsering
Oppnådd. Dette året har vi hatt en frivillig som har holdt oppe aktiviteten på våre Facebooksider, og vi er veldig fornøyde med hvordan dette har fungert.

I giversesongen eksperimenterte vi med å kjøpe omtale på to podkaster: Dialogisk og Shifter. På dette tidspunktet begynte vi også å spørre nye givere om hvor de hørte om gieffektivt.no, og så tegn til at disse reklamene lønte seg allerede på kort sikt.
Mål for 2020
7 millioner kroner
... til våre anbefalte organisasjoner. Det betyr en økning på 85% fra 2019, et ambisiøst mål. Vi håper du vil hjelpe oss å klare det!
Analysere givergruppen
Vi vil gjerne lære mer om våre givere, hvem de er og hvorfor de gir. Ta kontakt med oss om du selv vil ta en prat.
Frivillighet
gieffektivt.no drives på frivillig basis, og vi ønsker å gi våre frivillige god oppfølging og muligheter til læring, samt å få inn enda flere. Vil du være med? Ta kontakt!
Økt eksponering
Vi tror vi kan vokse enda raskere om vi øker vår eksponering, både organisk og betalt, og få igjen mer mer enn det koster.
Større givere
Vi er heldige som får videreføre tusenvis av donasjoner hvert år, i ulike størrelser. I år vil vi forsøke å også få med oss noen givere som gir veldig store beløp.
Datasystemer
Vi vil fortsette å automatisere og forbedre våre prosesser, med fokus på en bedre opplevelse for brukeren. Vi håper også å lansere en personlig "Min side" i løpet av året.
Hvor kommer giverne våre fra?
I slutten av 2019 begynte vi å føre statistikk over hvor giverne våre hører om oss. Her er resultatet:
I antall
(N = 265)

De fleste av våre givere hører om oss fra en bekjent eller gjennom interesse for effektiv altruisme. Husk at du selv kan støtte oss ved å tipse en eller flere venner om oss!
Vektet etter donasjonsbeløp
Givere som hører om oss gjennom effektiv altruisme og internettsøk gir mer enn de som hører om oss fra andre kilder. Det totale grunnlaget for disse resultatene er ca 1 million kroner.
Resultatregnskap 2019
gieffektivt.no er en merkevare under Stiftelsen Effekt, drevet i samarbeid med Effektiv Altruisme Norge. Begge organisasjoner får sine regnskap godkjent av revisor. Dette regnskapet er for Stiftelsen Effekt.

Vi gjør oppmerksom på at tallene her ikke stemmer overens med tallene på innsamlet beløp ellers i årsrapporten. På inntektssiden, så skyldes dette at donasjoner gjennom gieffektivt.no i slutten av 2019 ikke blir overført til Stiftelsen Effekt før i starten av 2020. Og tilsvarende på utgiftssiden: donasjoner til våre anbefalte organisasjoner samles opp og overføres med jevne mellomrom. Det betyr at deler av de regnskapsførte utgiftene i 2019 faktisk kom inn i 2018, og at donasjoner for desember 2019 først overføres videre i 2020. Ta kontakt om du har spørsmål til dette.
* Summen inkluderer ikke midler samlet inn til drift av gieffektivt.no etter inngått driftsavtale med EA Norge på kr 12 992.
** Summen inkluderer ikke midler samlet inn via nye innsamlingsløsninger på gieffektivt.no i desember, som driftes av EA Norge. Disse midlene overføres til Stiftelsen Effekt i mars 2020 før tildeling til våre anbefalte organisasjoner.
*** Momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for utgifter i 2018.
**** Summen inkluderer ikke markedsføringsutgifter betalt av EA Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 23 125.
***** Summen inkluderer ikke gebyrer betalt av EA Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 2 692.
****** Summen inkluderer midler samlet inn i desember 2018, som ble overført i mars 2019. Summen inkluderer ikke midler samlet inn i desember 2019, som blir overført i mars 2020.
0 kr
i lønns- og personalkostnader.
(gieffektivt.no drives nemlig på frivillig basis!)
15 042 kr
i bank- og transaksjonsgebyrer, som vi dekker for våre givere
305 000 kr
i spart skatt for våre givere (opp til 11 000 kr per person), etter at vi kunne tilby skattefradrag fra og med av november 2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Donasjoner til drift
Donasjoner til formål
Offentlige tilskudd
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønns- og personalkostnader
Regnskap og revisjon
Reisekostnader
Profilering
Nettsider
Bank- og transaksjonsgebyrer
Overføringer til anbefalte organisasjoner
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader


DRIFTSRESULTAT


FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt
Valutagevinst
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter


Finanskostnader

Valutatap
Sum finanskostnader

NETTO FINANSPOSTER


ORDINÆRT RESULTAT FØR
SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT


ÅRSRESULTAT


OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
2019

30 583*
2 353 327**
105 648***
2 489 557


0
12 552
2 876
21 061
2 420
12 350
2 654 583****
9 628
2 715 470

-225 912
959
774
393
2 12510 398
10 398

-8 272
0
-234 184

-234 184-234 184
-234 184
2018

68 455
1 787 198
0
1 855 6530
20 000
9 037
0
23 502
10 426‬
1 543 672
6 010
1 612 646


243 006
597
3 581
254
4 4327 495
7 495

-3 063
0
239 944


239 944239 944
239 944
* Summen inkluderer ikke midler samlet inn til drift av gieffektivt.no etter inngått driftsavtale med EA Norge på kr 12 992.
** Summen inkluderer ikke midler samlet inn via nye innsamlingsløsninger på gieffektivt.no i desember, som driftes av EA Norge. Disse midlene overføres til Stiftelsen Effekt i mars 2020 før tildeling til våre anbefalte organisasjoner.
*** Momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet for utgifter i 2018.
**** Summen inkluderer ikke profileringsutgifter betalt av Effektiv Altruisme Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 23 125.
***** Summen inkluderer ikke gebyrer betalt av Effektiv Altruisme Norge som følge av deres drift av gieffektivt.no, på kr 2 692.
****** Summen inkluderer midler samlet inn i desember 2018, som ble overført i mars 2019. Summen inkluderer ikke midler samlet inn i desember 2019, som blir overført i mars 2020.
Balanseregnskap 2019
EIENDELER
Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Fordringer
Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER


EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL


GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD


SUM EGENKAPITAL OG GJELD
2019


398 893
442 161
841 054
841 054

838 391
838 391
838 391
2 663
0
2 663
2 663


841 054
2018


920 213
152 518
1 072 731

1 072 731

1 072 575
1 072 575

1 072 575
157
0
157
157


1 072 731
Styremedlemmer i Stiftelsen Effekt
Eirik Mofoss
Styreleder
Forretningsutvikler i Visma Finance
Tiltrådte som styreleder i 2019
Svenn Are T. Værnø
Seniorkonsulent i EY Financial Services

Trådte av som styreleder i 2019, nå styremedlem
Anine Andresen
Tilbudskoordinator i Snøhetta

Valgt til ny styreperiode fra 2019
Håkon Harnes
Student ved NTNU og utvikler for Eiendomsverdi
Valgt inn i styret 2020. Har jobbet frivillig som utvikler for Stiftelsen Effekt i flere år
Anette Ødelien
Jurist i Justisdepartementet
Trådte ut av styret da styreperioden utgikk i 2019
Kjersti Moss
Data scientist i DNB
Trådte ut av styret da styreperioden utgikk i 2019
Andre personer som bidro til vårt arbeid i 2019
Andreas Stråbø Normann
VA-ingeniør i Sweco
Daglig leder (frivillig)
Eirin Evjen
Generalsekretær, Effektiv Altruisme Norge
Administrasjon
Jens-Fredrik Nakken
Lektor i statsvitenskap
Sosiale medier (frivillig)
Marte Hovdenak - administrasjon, fra EA Norge
Vegard Blindheim og Anders Kuvaas Herting - observatører i styret
Usman Zarar og Andreas Gravrok - frivillige på teknisk drift og utvikling
Kombinér hodet og hjertet
Vi anbefaler bistandstiltak som når mange, har godt evidensgrunnlag og som ikke minst drives av organisasjoner som er opptatt av åpenhet og læring.

Følg lenkene under for å lese mer om våre anbefalte organisasjoner, eller for å gi en gave i dag:
Icons made by Good Ware from www.flaticon.com licensed by Creative Commons BY 3.0
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å gi våre brukere en best mulig tjeneste.
Ok, ikke vis igjen
Close