Against Malaria Foundation

Forebygger malaria i Afrika sør for Sahara

 

Impregnert myggnetting mot malaria

Infeksjonssykdommen malaria dreper over en million mennesker hvert år, og hele 70 % er barn under 5 år. Malaria er den sykdommen i verden som tar livet av flest gravide kvinner, og en halv milliard mennesker blir hvert år syke av malariaparasitten. Against Malaria Foundation (AMF) jobber svært effektivt for å redusere antall smittede.

Against Malaria Foundation har i flere år blitt listet som en «Top Rated Charity» av GiveWellGiving What We Can og The Life You Can Save. AMF bistår med myggnetting i 35 utviklingsland med mål om å beskytte flest mulig mot malariainfeksjon, og har siden 2004 spilt en viktig rolle i nedgangen av malariautbrudd og barnedød forårsaket av sykdommen.

Against Malaria Foundation anbefales på grunn av

  • Deres fokus på kostnadseffektivitet og gode resultater.
  • Enestående finansiell gjennomsiktighet og vilje til å evaluere egen organisasjon.
  • Gode prosesser som sørger for rettmessig levering og bruk av myggnettingene.
  • Muligheter for vekst ved økt finansiering.

Forebyggingstiltak er langt mer effektive enn behandling, særlig i områder uten umiddelbar tilgang på lege. Den mest effektive metoden for å hindre malariainfeksjoner er ved å sove under myggnetting, ettersom myggbitt oftest forekommer mellom kl. 22.00 og 02.00 på natten. AMF bidrar med slitesterk myggnetting impregnert med insektmiddel til lokale partnerorganisasjoner, som så distribuerer de videre. Med myggnettinger til $3 per stykk og med varighet på 3-4 år, blir kostnadene lave, men resultatene gode.

Organisasjonen prøver å bistå der hjelpetiltakene kan ha best effekt, og har derfor et særlig fokus på Afrika sør for Sahara, hvor problemene er størst. Malaria har en fundamental påvirkning på produktiviteten i Afrika, da mange mennesker mister liv og helse til sykdommen, og ikke kan fungere som normalt på grunn av en infeksjonssykdom som enkelt kan forhindres. Malaria er altså ikke bare et humanitært problem, det er også en stor økonomisk utfordring. For hver million dollar som brukes på å kjempe mot malaria, forbedres kontinentets GDP med 12 millioner dollar.

I en analyse av organisasjonens arbeid i Malawi, gjort av GiveWell, estimeres kostnaden per barn (under 5 år) reddet fra dødsfall til å være på rundt $3340. Dette regnestykket gjelder ikke for forebygging i andre aldersgrupper eller ikke-fatale utfall, og resultatet brukes som en grunnverdi for sammenligning med andre organisasjoner. AMF sier selv i et svar til GiveWell at analysen inkluderer lønnsutgifter ansatte ikke tar ut, samt utgifter til pro-bono tjenester. Som resultat har AMF andre tall i sine sammenligningsstudier, som viser at organisasjonen er 17 % mer kostnadseffektiv i sin drift enn sammenlignbare organisasjoner – til forskjell fra 9 % som GiveWells analyse resulterer i.

Reduksjon av malaria er et av FNs tusenårsmål. En nylig statusrapport viser at satsingen på preventive tiltak har gitt fremskritt. Ifølge FNs tall har antallet tilfeller av malaria på global basis sunket med 37 % – og antallet dødsfall som resultat av malaria har sunket med hele 58 % fra år 2000 til 2014. Et ofte brukt eksempel er utdeling av myggnett, som også FN trekker frem som det mest effektive tiltaket for å redusere tilfeller av malaria. GiveWell har tro på at Against Malaria Foundation har ytteligere muligheter for å øke budsjettet, og dermed hjelpe flere. AMF inngikk nye avtaler med flere større distribusjonspartnere i november 2014, og de oppgir et potensial til fortsatt vekst med samme effektivitet.

 

LES MER OM AGAINST MALARIA FOUNDATION HER:

AMFs hjemmeside - effektivaltruisme.no - GiveWell - Giving What We Can