Anbefalte organisasjoner

 

Dette er de organisasjonene som vi mener kan oppnå mest per krone du gir. Fellesnevner for alle våre anbefalte organisasjoner er at de driver programmer i utviklingsland. De fleste av dem arbeider med helsetiltak, hovedsakelig rettet mot barn. Det er mange grunner til at spesielt disse organisasjonene oppnår mye: Vi har i dag mye kunnskap om sykdommer og hvordan vi kan gjøre folk friske. Vi vet også at hvis vi hjelper et barn så kan det påvirke hele livet til denne personen.

Den eneste av våre anbefalte organisasjoner som ikke jobber direkte med helsetiltak er GiveDirectly. De gir direkte kontantoverføringer til noen av verdens fattigste familier, som de er fri til å bruke hvordan de vil. Forskningen viser at de som mottar pengene investerer i ting de trenger for et bedre liv, for å komme seg ut av fattigdommen.