Vanlige spørsmål

1. HVEM STÅR BAK GIEFFEKTIVT.NO?
— Nettsiden gieffektivt.no driftes av Effektiv Altruisme Norge på vegne av Stiftelsen Effekt. Formålet til Stiftelsen Effekt er å spre informasjon, samle inn penger til effektive hjelpeorganisasjoner og minimere tilknyttede transaksjonskostnader slik at mest mulig kommer frem til de effektive tiltakene som hjelper våre medmennesker. Du finner mer informasjon om Stiftelsen Effekt og vårt arbeid på stiftelseneffekt.no

Effektiv Altruisme Norge er en frivillig medlemsorganisasjon som støtter formålet til Stiftelsen Effekt og hjelper til med å drifte denne nettsiden og giverløsningen uten vederlag. Du kan lese mer om Effektiv Altruisme Norge og hvordan du også kan engasjere deg på effektivaltruisme.no
2. HVORFOR GI GJENNOM GIEFFEKTIVT.NO OG IKKE BARE DIREKTE TIL ORGANISASJONENE?
— Ved å donere til våre anbefalte organisasjoner gjennom gieffektivt.no, kommer en større del av summen fram. Vi gjør vårt beste for å minimere transaksjonskostnader i alle ledd. Direkte donasjoner fra givere gjennom andre løsninger medfører varierende gebyrer, avhengig av organisasjon og donasjonsmetode, men ofte på rundt 2-3 prosent. Overfører du via bank til oss har det imidlertid ingen transaksjonskostnader. Vi overfører så donasjoner samlet videre, på mest effektive måte. På den måten oppnår du at at 100% av din donasjon kommer frem til formålet. Vi gjør det også enklere å donere, særlig ved faste månedlige donasjoner og norske betalingsmåter. Ved å gi gjennom, og fortelle om, gieffektivt.no til andre, så bidrar du dessuten til at vi får rekruttert enda flere givere til våre anbefalte organisasjoner.
3. ER DONASJONER GJENNOM GIEFFEKTIVT.NO GODKJENT FOR SKATTEFRADRAG?
— Ja! Du kan få skattefradrag for donasjoner som overstiger 500 kr per år, opp til 25 000 kr. Maksbeløpet var 50 000 kr for donasjoner i 2021. Dette gjelder både for enkeltpersoner og aksjeselskap. Les mer på vår infoside om skattefradrag.

Effektiv Altruisme Norge som drifter gieffektivt.no registrerer dine donasjoner hos Skatteetaten for deg hvis du oppgir ditt fødselsnummer med donasjonen (eller på epost til giver@effektivaltruisme.no). Om du har donert via Facebook må du fylle ut dette skjemaet. Om du ønsker en kvittering på donasjonen din må du også oppgi epostadresse.
4. HVORFOR ANBEFALER DERE INGEN NORSKE HJELPEORGANISASJONER?
Våre anbefalinger er basert på forskning fra GiveWell. De har ikke vurdert norske organisasjoner og har derfor heller ikke anbefalt noen. GiveWell har vurdert enkelte internasjonale organisasjoner som også finnes i Norge, f. eks. Leger uten grenser, CARE, Redd Barna og Røde Kors, men ingen av disse har fått en anbefaling (hele listen av organisasjoner de har undersøkt finner du her). Vi kan heller ikke avvise at det finnes noen norske eller andre hjelpeorganisasjoner som kan måle seg med våre anbefalte organisasjoner, men vi kan si at de som er valgt ut med høy sannsynlighet er noen av verdens beste.
5. KAN DERE VURDERE EN NY ORGANISASJON?
Våre anbefalinger er basert på forskning fra GiveWell. Deres krav for å bli anbefalt er svært høye og få organisasjoner når dette nivået. Organisasjoner kan søke om å bli vurdert av GiveWell her. gieffektivt.no har ingen direkte innflytelse, eller del i vurderingsprosessen til GiveWell.
6. HVOR MYE AV PENGENE GÅR TIL ADMINISTRASJON OG TRANSAKSJONSKOSTNADER?
— Når du donerer penger gjennom gieffektivt.no går hele donasjonen til organisasjonen(e) du velger. Ingen av disse pengene går til drift av gieffektivt.no, Stiftelsen Effekt eller Effektiv Altruisme Norge, med mindre du eksplisitt velger å donere en gave til oss. Transaksjonsgebyret som blir trukket av banken, PayPal, Facebook eller Vipps dekkes av oss. Les mer om transaksjonskostnader og hvordan du kan donere via gieffektivt.no her.

Når Effektiv Altruisme Norge overfører videre donasjonene en gang i kvartalet til våre anbefalte organisasjoner påløper det et mindre fastbeløp i avgift for overføringene. Disse varierer noe mellom organisasjonene og størrelsen på summen, men vi dekker også avgiften vår bank legger på overføringen. Til sammenligning har direkte donasjoner til organisasjonene avgifter på normalt 2-3%. Overfører du via bank til oss kommer hele din donasjon kommer frem uten ekstra kostnader for noen parter.

Organisasjonene vi anbefaler bruker ulik andel av donasjonene de får på administrasjon. Generelt er deres administrasjonskostnadene lave, men vi likevel poengtere at dette alene ikke er noe godt mål på effektivitet. Organisasjonene vi anbefaler er ikke valgt ut på grunn av lave administrasjonskostnader, men fordi de totalt sett får mye ut av pengene de mottar. Les mer om hvordan mange overdriver viktigheten av administrasjonskostnader og undervurderer effekten av arbeidet organisasjonene driver.