Metode for valg av anbefalte organisasjoner

Vi baserer vårt valg av anbefalte organisasjoner på forskningen og evalueringen gjort av GiveWell og Giving What We Can

GiveWell sine anbefalte organisasjoner:

      (Oppdatert høsten 2018)

  1. Against Malaria Foundation

  2. Malaria Consortium

  3. Schistosomiasis Control Initiative

  4. Deworm the World Initiative

  5. The END Fund (kun ormeprogrammene)

  6. Sightsavers (kun ormeprogrammene)

  7. Helen Keller International

  8. GiveDirectly

  9. Project Healthy Children (Standout Charity)

Giving What We Can sine anbefalte organisasjoner:

GWWC har siden 2017 fulgt GiveWell sine anbefalinger. I tillegg fremmer de Project Healthy Children som en spesielt lovende organisasjon.

 

GW_Logo_Standard_300ppi_CMYK.jpg

GiveWell

GiveWell er en veldedig organisasjon som har som mål å finne ut hvilke hjelpeorganisasjoner man bør donere til for å oppnå størst mulig positiv forskjell i verden. Organisasjonene velges ut gjennom en grundig vitenskapelig vurdering basert på den beste dokumentasjonen vi har tilgjengelig. For å finne ut hvor stor forskjell hver krone kan gjøre, ser GiveWell på faktorer som antall liv som kan reddes, antall leveår som kan reddes og antall liv som kan forbedres.

Det finnes altfor mange organisasjoner til at alle kan granskes grundig. Derfor begynner GiveWell med en grovutvelgelse der de finner organisasjoner som viser særlig potensial til å være kostnadseffektive og fokuserer på et område som få andre er opptatt av. Etter denne grovutvelgelsen analyseres de utvalgte organisasjonene grundig ved å undersøke organisasjonenes egen dokumentasjon, regnskap og analyser i tillegg til data fra nøytrale tredjepartsorganisasjoner og forskere. Organisasjonene på GiveWells toppliste må også ha gjennomgått minst ett feltbesøk i området der arbeidet deres foregår. Siden GiveWell ønsker å presentere de aller beste giveralternativene kommer ytterst få organisasjoner helt til topps.

GiveWells anbefalte organisasjoner følges opp jevnlig og listen revideres i sin helhet to ganger i året. Dette er både for å sjekke at standarden opprettholdes og for å estimere effekten av nye donasjoner. Organisasjonene vurderes etter fire generelle kriterier:

 

EVIDENSBASERT

Effekten av organisasjonenes arbeid må være vitenskapelig veldokumentert, og det må sannsynliggjøres at effekten av arbeidet kan generaliseres til store populasjoner. Det er særlig helseintervensjoner og pengeoverføringer som lever best opp til dette kriteriet.

 

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Tiltakets kostnadseffektivitet måles i enheter som “kostnad per liv reddet,” “kostnad per leveår reddet” og “kostnad per krone i økt årlig inntekt.” Kostnadseffektiviteten er generelt sett mye høyere hos organisasjoner som arbeider i utviklingsland enn hos dem som arbeider i høyinntektsland. Derfor anbefaler GiveWell organisasjoner som arbeider i utviklingsland.

 

VEKSTPOTENSIAL

GiveWells anbefalinger virker. Når GiveWell anbefaler en organisasjon vil donasjonene dit øke betraktelig. Derfor er det viktig å ta stilling til organisasjonenes mulighet til å utnytte nye donasjoner til å gjøre mer av sitt effektive arbeid. Er en organisasjon effektiv og har god dokumentert effekt, men trenger ikke mer penger bør man ikke prioritere å støtte dem.

 

Åpenhet

Organisasjonene må være villige til å oppgi nødvendig informasjon og la seg granske kritisk. Gode og dårlige resultater og potensielle risikoer og muligheter må belyses. Dersom organisasjonene holder noe tilbake er det vanskelig å vurdere organisasjonen og det er stor grunn til å være skeptisk. GiveWell er også opptatt av å selv være gjennomsiktige. Derfor er alle deres analyser tilgjengelige på deres nettsider.

 

HAR GIVEWELL FUNNET DE aller MEST EFFEKTIVE GIVERMULIGHETENE?

GiveWell har som mål å finne ut hvor dine donasjoner vil gjøre mest mulig nytte og anbefaler per i dag syv hjelpeorganisasjoner. I følge GiveWells analyser er det svært sannsynlig at disse organisasjonene er noen av de beste alternativene for deg som ønsker å bidra til en bedre verden. Likevel er det et viktig poeng at GiveWells arbeid på ingen måte er fullført. De anbefalte organisasjonene gjennomgår grundig oppfølging samtidig som andre organisasjoner stadig vurderes. Det er derfor fullt mulig, og svært sannsynlig, at GiveWells “top-charities” vil se annerledes ut i fremtiden.

Et av GiveWell sine satsningsområder er å utforske muligheter utenfor bistand. Gjennom prosjektet Open Philanthropy evaluerer de givermuligheter innenfor områder som politisk lobbyvirksomhet, medisinsk forskning og risikoforskning på kunstig intelligens.

 

Les mer om givewell her:

ANBEFALTE ORGANISASJONER // UTVELGELSESPROSESSEN // BLOGG // OM GIVEWELL

 

Giving What We Can

Giving What We Can er en organisasjon som jobber for å få folk til å gi penger til effektive hjelpeorganisasjoner. Dette gjør de ved å evaluere og promotere ulike hjelpeorganisasjoner, i tillegg til å være en medlemsorganisasjon for folk som tar “the Pledge”. Medlemmene forplikter seg til å donere minst 10% av egen inntekt (1% for studenter, om de ønsker det) til veldedige formål resten av livet.

Gjennom “the Pledge” har Giving What We Can samlet inn over 35 millioner dollar til effektive hjelpeorganisasjoner, og fremtidige donasjoner fra de mer enn 1500 medlemmene ligger an til å bli på over 600 millioner dollar. Selv om avtalen ikke er juridisk bindende følger Giving What We Can opp medlemmene og spør om størrelsen på donasjonene og hvor de går til. Det er flere norske medlemmer i Giving What We Can.

Giving What We Can har siden 2017 fulgt GiveWell sine anbefalte organisasjoner. I tillegg fremmer de Project Healthy Children som en spesielt lovende organisasjon.

 

LES MER OM Giving WHat We CAN HER:

ANBEFALTE ORGANISASJONER // FORSKNING // BLOGG // "HVOR RIK ER JEG"-KALKULATOR // OM GIVING WHAT WE CAN