Våre anbefalte organisasjoner
Vi anbefaler flere hjelpeorganisasjoner som alle har blitt grundig evaluert og valgt ut. Vi baserer vårt valg av anbefalte organisasjoner på forskning og evaluering gjort av GiveWell. Du kan lese mer om bakgrunnen for utvalget her.
Vår anbefaling

GiveWells tildelingsfond (vår standardfordeling)

La GiveWell avgjøre, og fordele donasjonen din slik de tror er best.

I tillegg til at GiveWell hvert år anbefaler en liste med "Top charities", som man kan donere til, så har de også en mulighet for å donere til dem, og la dem tildele pengene videre. Dette gjør de kvartalsvis, og fordelen med dette er at de kan gjøre en løpende vurdering av hvilke av de anbefalte organisasjonene de mener har størst behov for ekstra donasjoner akkurat da. GiveWell kan da ta hensyn til ny informasjon, blant annet hvor mye organisasjonene de anbefaler har fått i donasjoner ellers, hvordan deres pågående prosjekter har gått og ny informasjon som har dukket opp (for eksempel nye utfordringer eller muligheter relatert til covid19). GiveWell kaller dette for "discretionary grantmaking", og vi mener dette legger til rette for maksimal effekt av donasjoner.

Fra mars 2019 har dette vært vår standardfordeling, det vil si at alle donasjoner uten et spesifisert formål vil gå til GiveWell sitt tildelingsfond. På denne siden kan du se alle kvartalsvise bevilgninger GiveWell har gjort siden 2014. De siste tildelingene har gått til HKI og Malaria Consortium, som du kan lese om nedenfor.

Les mer: GiveWell //
Discretionary Grantmaking
Alle anbefalte organisasjoner
Malaria Consortium

Forebygger dødsfall fra malaria i Afrika sør for Sahara

Malaria er en av verdens største årsaker til tapte liv. Over 400 000 personer – for det meste barn – dør hvert år av sykdommen. Vi har gode studier som viser at massedistribusjon av malariadempende preparater til barn i et begrenset område under høysesong for malariasmitte er en kostnadseffektiv metode for å begrense antall sykdomstilfeller. Metoden kalles seasonal malaria chemoprevention (SMC). GiveWell anbefaler Malaria Consortium sitt SMC-program som en del av sin toppliste (altså ikke organisasjonen som helhet), og hvis du donerer til Malaria Consortium gjennom oss går pengene til dette formålet. Les en utdypende artikkel om Malaria Consortium her.

Les mer: Malaria Consortiums hjemmeside // GiveWell // WHO om SMCGiveDirectly

Driver kontantoverføring til ekstremt fattige i Kenya og Uganda

GiveDirectlys virksomhet er utradisjonell, men det svært grundige datagrunnlaget fra dem selv og andre viser at det har god virkning. Ekstremt fattige har god oversikt over hva de selv trenger. Mottakerne får direkte kontantoverføringer til sine mobilbank-kontoer. Oppfølgingsstudier viser at folk bruker pengene de får på å dekke sine grunnleggende behov, og gjør investeringer som gir god avkastning på sikt. På denne måten får de høyere inntekt også etter at overføringene stopper, og går færre dager sultne. Den solide dokumentasjonen gjør at GiveWell har GiveDirectly som en av sine anbefalte hjelpeorganisasjoner.

Les mer: GiveDirectlys hjemmeside // GiveWell
SCI Foundation

Behandler parasittsykdommer i Jemen og Afrika sør for Sahara


SCI (Schistosomiasis Control Initiative) Foundation bekjemper neglisjerte tropesykdommer (NTDer) med kostnadseffektive medisiner i utsatte områder. Over 200 millioner mennesker lider av sneglefeber (også kjent som bilharzia eller schistosomiasis), og sykdommen tar livet av nesten 200 000 mennesker i året. Sneglefeber kommer av en parasitt kalt schistosoma som lever i deler av kretsløpet hos ferskvannssnegler. Man blir utsatt for smitte ved å oppholde seg i infisert vann, der parasitten trenger seg inn gjennom huden på bena eller hendene. I menneskekroppen formerer den seg og legger egg som etterhvert kommer ut gjennom urin eller avføring og finner veien til vannet hvor larvene finner nye ferskvannsnegler og gjentar kretsløpet.

SCI bistår myndigheter i smitteutsatte områder med midler og trening av helsepersonell slik at man kan behandle sneglefeber til svært lave kostnader. Det koster 4-17 kroner i året å behandle et barn for sneglefeber. Medisinen tar livet av parasitter og egg i kroppen slik at verten blir frisk, kretsløpet blir brutt og smitten ikke føres videre. I tillegg til forbedret helse har randomiserte studier vist at behandlingene muligens har positiv effekt på fremtidig inntekt. Behandling av sneglefeber og andre NTDer vurderes av GiveWell og Giving What We Can til å være en av de mest effektive måtene å drive bistand på, og omtales som "en av de mest kostnadseffektive måter å øke skoleoppmøte" av blant andre J-PAL.

Les mer: SCIs hjemmeside // GiveWell // Giving What We Can //
WHO


Helen Keller International

Forebygger mangelsykdommer med vitamin a-tilskudd

Feilernæring er et svært utbredt og alvorlig problem. Mangel på viktige næringsstoffer kan føre til varig blindhet og redusert syn, og er årsaken til rundt halvparten av alle dødsfall blant barn under 5 år. Helen Keller International (HKI) samarbeider med myndigheter i Afrika, Asia og Oseania om å redusere feilernæring ved hjelp av A-vitamintilskudd (vitamin A supplementation, VAS). VAS er en godt dokumentert, og svært kostnadseffektiv, måte å redusere feilernæring og å forebygge blindhet.

HKI bistår myndigheter i å sette i gang VAS-program gjennom teknisk assistanse, finansiering og beslutningspåvirkning. VAS-program behandler alle barn mellom 6 måneder og 5 år i områder utsatt for feilernæring og A-vitaminmangel med høy-konsentrerte A-vitamintilskudd to eller tre ganger i året. Et A-vitamintilskudd, levert gjennom et HKI-støttet program, koster 6 kr. Dette betyr at det kun koster 12-18 kr å dekke et barns årlige behov. HKI har mye erfaring med å støtte VAS-program og har vært aktive i mange land over flere år. Fra 2017 ble Helen Keller Internationals VAS-program anbefalt av GiveWell for deres kostnadseffektivitet, dokumentasjon og lovende framtidige prosjekter.

Les mer: Helen Keller Internationals hjemmeside // GiveWell // VAS-progammer


Against Malaria Foundation

Forebygger malaria i Afrika sør for Sahara

Malaria er fortsatt et stort problem. Over 400 000 mennesker – for det meste barn – dør hvert år av sykdommen. Ingen effektiv vaksine er på plass enda, men det betyr ikke at vi står uten våpen mot malariaparasitten. Against Malaria Foundation (AMF) driver preventivt arbeid gjennom distribusjon av impregnerte malarianett for å hindre smitte.

Impregnerte myggnett er en billig løsning som forhindrer død og lidelse forårsaket av malaria. Det koster 45-65 kr per nett i produksjon og distribusjon, og hvert nett kan brukes av to personer i 4-6 år. Det betyr at for 8 kr er en person beskyttet i minst ett år. AMF bistår der tiltaket har best effekt, i hovedsak i Afrika sør for Sahara. Malaria har en fundamental påvirkning på både helse og økonomi i Afrika. Beregninger viser at for hver million dollar som brukes på å kjempe mot malaria, forbedres kontinentets BNP med 12 millioner dollar. AMF anbefales av organisasjoner som GiveWell og Giving What We Can på grunn av deres kostnadseffektivitet, finansielle gjennomsiktighet og store muligheter for vekst.

Les mer: AMFs hjemmeside // GiveWell // Giving What We Can // WHO


Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få kvartalsvise oppdateringer fra oss
Ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt godtar du vår personvernerklæring
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å gi våre brukere en best mulig tjeneste.
Ok, ikke vis igjen
Close