Samarbeidsavtale

Mellom Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge for gieffektivt.no

På grunn av overlapp i formål og aktiviteter, men forskjellige forutsetninger og ulik ressurssituasjon, har Stiftelsen Effekt valgt å samarbeide med Effektiv Altruisme Norge (EA Norge) om å oppnå vårt formål: å spre informasjon om og samle inn penger til organisasjoner som mest mulig effektivt gjør en positiv forskjell i verden.

Avtalen innebærer at EA Norge fra og med november 2019 står for drift av gieffektivt.no og tilknyttede betalingstjenester (bank, Vipps og Paypal og Facebook). Dette inkluderer å ta imot, gi kvittering for og videreføre donasjoner fra alle våre givere til deres valgte formål. Fortsatt vil 100% av alle donasjoner sendes videre, helt uavhengig av valgt donasjonskanal. Ved gebyrer, for eksempel ved donasjoner gjennom Vipps, så vil EA Norge dekke disse av egne midler.

Det meste er altså som før, med én stor endring: Du får nå skattefradrag for å donere gjennom gieffektivt.no! Dette er fordi EA Norge er godkjent for skattefradrag i Norge, og gieffektivt.no går under deres godkjente formål. Denne muligheten har Stiftelsen Effekt jobbet for i flere år, men ikke oppnådd en god løsning på før dette samarbeidet. Les mer om skattefradrag her.

EA Norge har samme krav til personvern og beskyttelse av din data som Stiftelsen Effekt. Styret i Effekt er dessuten juridisk ansvarlig for å kontrollere at alt foregår i tråd med Effekt sitt formål.

Hvordan påvirker denne endringen deg som giver? (fra oktober 2019)
  • Kontonummer og tilknyttede Vipps- og PayPal-kontoer på nettsiden er oppdatert. Vi anbefaler å bruke disse, men de tidligere brukte donasjonskanalene vil fortsatt fungere.
  • Når du donerer vil nå "Effektiv Altruisme Norge" stå oppført som mottaker, i stedet for "Stiftelsen Effekt"
  • Du vil fra nå av kunne få skattefradrag for donasjoner, opp til 25 000 kr per år (sats gjeldene for 2022).
  • Vi vil fra nå av spørre deg om ditt fødselsnummer når du registrerer dine donasjoner, slik at vi kan registrere dem for skattefradrag. Om du ikke oppgir det der, så kan du også sende det på e-post til donasjon@gieffektivt.no.
Om du har noen spørsmål ved noe av dette, ta kontakt med daglig leder av Stiftelsen Effekt (post@stiftelseneffekt.no) eller generalsekretær i EA Norge (gensek@effektivaltruisme.no).
Personvern
Persondata som deles ved donasjoner til gieffektivt.no og ved kontakt med oss vil kunne håndteres av både Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge, på grunn av denne samarbeidsavtalen. Personvernerklæringene finner du på Stiftelsen Effekt og Effektiv Altruisme Norge sine hjemmesider, og gjelder begge for gieffektivt.no.
Kontakt oss
donasjon@gieffektivt.no
Stiftelsen Effekt
Postboks 9300
GRØNLAND
0130 OSLO

Stiftelsen Effekt org.nr: 916 625 308
Effektiv Altruisme Norge org.nr: 919 809 140
Hvis du vil være anonym lar du disse feltene stå tomme