Hvorfor gi effektivt?

De fleste av oss ønsker at verden skal bli et bedre sted. Én måte å bidra på er å støtte hjelpeorganisasjoner med penger slik at de kan forbedre livene til enda flere mennesker til friske, meningsfulle og lykkelige liv. Dessverre er det sånn at mange bistandskroner doneres etter mer eller mindre vilkårlige avgjørelser: Man gir en seddel til noen som kommer med en innsamlingsbøsse på døren, eller ringer inn noen hundre kroner til TV-aksjonen fordi alle andre gjør det. Selv om pengene utvilsomt kan bli brukt til noe bra, er det langt fra optimalt. Man ender opp med å belønne organisasjonene som er flinkest på markedsføring og pengeinnsamling, ikke nødvendigvis de organisasjonene som gjør det beste arbeidet for verdens fattige.

Det er mye å hente på å ta et steg tilbake, tenke nøyere over hvorfor vi gir og hvem vi velger å donere til. Ingen har ubegrenset med ressurser, så man kan ikke støtte alle gode formål. Du er nødt til å prioritere noen utvalgte organisasjoner. Derfor bør vi være nøye med å velge ut dem som oppnår mest av det vi ønsker med kronene vi gir.

Det er utrolig stor forskjell på hvor mye godt ulike hjelpeorganisasjoner får ut av pengene du gir. Noen organisasjoner bruker altfor mye penger på administrasjon, mens andre bruker penger på tiltak som ikke virker. Andre igjen har rett og slett ikke bruk for mer penger, fordi de har mer enn de klarer å bruke per nå. Som privatperson er det ikke lett å evaluere hver enkelt hjelpeorganisasjon. Derfor har vi gjort jobben for deg og funnet de organisasjonene som vi vet vil bruke pengene dine best mulig.

Organisasjonene vi har valgt ut har blitt nøye evaluert og utmerker seg innen kostnadseffektivitet, vekstpotensiale og gjennomsiktighet. Det gjør at du som giver kan føle deg trygg på hva pengene dine går til, og at ditt bidrag brukes effektivt. Organisasjonene vi anbefaler for øyeblikket jobber i hovedsak med helsearbeid i utviklingsland. Denne typen tiltak er spesielt kostnadseffektivt, godt dokumentert, lett å skalere opp og rettet mot problemer hvor det fortsatt behøves store mengder ressurser.

Les mer om hvordan organisasjonene velges ut her

 
 

Against Malaria Foundation

Forebygger malaria i Afrika sør for Sahara

Malaria er fortsatt et stort problem. Rundt en halv million mennesker– for det meste barn – dør hvert år av sykdommen. Ingen effektiv vaksine er på plass enda, men det betyr ikke at vi står uten våpen mot malariaparasitten. Against Malaria Foundation (AMF) driver preventivt arbeid gjennom distribusjon av impregnerte malarianett for å hindre smitte.

Impregnerte myggnett er en billig løsning som forhindrer død og lidelse forårsaket av malaria. Det koster 45-65 kr per nett i produksjon og distribusjon, og hvert nett kan brukes av to personer i 4-6 år. Det betyr at for 8 kr er en person beskyttet i minst ett år. AMF bistår der tiltaket har best effekt, i hovedsak i Afrika sør for Sahara. Malaria har en fundamental påvirkning på både helse og økonomi i Afrika. Beregninger viser at for hver million dollar som brukes på å kjempe mot malaria, forbedres kontinentets BNP med 12 millioner dollar. AMF anbefales av organisasjoner som GiveWell og Giving What We Can på grunn av deres kostnadseffektivitet, finansielle gjennomsiktighet og store muligheter for vekst.

Nyhet! (08.01.18) Donasjoner gitt direkte til AMF gir nå skattefradrag i Norge. Gi her og legg donasjonskvitteringen ved din skattemelding for å få fradrag.

 

LES MER HER:

AMFs hjemmeside // GiveWell // Giving What We Can // WHO

 
 

Schistosomiasis Control Initiative

Behandler parasittsykdommer i Jemen og Afrika sør for Sahara

Schistosomiasis Control Initiative (SCI) bekjemper neglisjerte tropesykdommer (NTDer) med kostnadseffektive medisiner i utsatte områder. Over 200 millioner mennesker lider av sneglefeber (også kjent som bilharzia eller schistosomiasis), og sykdommen tar livet av nesten 200 000 mennesker i året. Sneglefeber kommer av en parasitt kalt schistosoma som lever i deler av kretsløpet hos ferskvannssnegler. Man blir utsatt for smitte ved å oppholde seg i infisert vann, der parasitten trenger seg inn gjennom huden på bena eller hendene. I menneskekroppen formerer den seg og legger egg som etterhvert kommer ut gjennom urin eller avføring og finner veien til vannet hvor larvene finner nye ferskvannsnegler og gjentar kretsløpet.

SCI bistår myndigheter i smitteutsatte områder med midler og trening av helsepersonell slik at man kan behandle sneglefeber til svært lave kostnader. Det koster 4-17 kroner i året å behandle et barn for sneglefeber. Medisinen tar livet av parasitter og egg i kroppen slik at verten blir frisk, kretsløpet blir brutt og smitten ikke føres videre. I tillegg til forbedret helse har randomiserte studier vist at behandlingene muligens har positiv effekt på fremtidig inntekt. Behandling av sneglefeber og andre NTDer vurderes av GiveWell og Giving What We Can til å være en av de mest effektive måtene å drive bistand på, og omtales som en “best buy for development” av blant andre J-PAL.

 

Les Mer her:

SCIs hjemmeside // SCI booklet // GiveWell // Giving What We Can // WHO

 
 

Deworm the World Initiative

Behandler barn for parasittinfeksjoner i utviklingsland

Deworm the World Initiative (DtWI) er ledet av Evidence Action og støtter prosjekter som behandler barn for innvollsormer. Disse infeksjonene fører til blodmangel som på sikt fører til underutvikling og lærevansker. Slike parasitter er ekstremt billige å behandle, det koster bare 4-7 kr i året per barn. DtWI fokuserer på lobbyvirksomhet og teknisk assistanse til statlige initiativ mot parasitter i land som India, Vietnam og Kenya.

I hovedsak bidrar Deworm the World Initiative til ormekurprogrammer som administreres gjennom skolesystemet. På denne måten kan man effektivt nå ut til en høy andel av barn i et område. DtWIs rolle er å drive opplæring, planlegging, koordinering og kartlegging for å få disse programmene til å være så veldrevne som mulig. Ormekurer er i seg selv anerkjent som en svært kostnadseffektiv behandling og DtWI har vist seg å være en ansvarlig og transparent organisasjon. Dokumentasjonen viser at DtWIs arbeid i stor grad bidrar til at barn får ormekurer, og de har dermed blitt en av de anbefalte organisasjonene til både GiveWell og Giving What We Can.

 

Les mer her:

Evidence Action // GiveWell // Giving What We Can // WHO

 
 

The END Fund

Behandler personer for parasittinfeksjoner i utviklingsland

GiveWell anbefaler The END Funds program for å bekjempe parasittsykdommer (altså ikke organisasjonen som helhet). The END Fund arbeider for å finansiere og gi teknisk bistand til tiltak som kontrollerer og bekjemper neglisjerte tropesykdommer, inkludert parasittsykdommer. GiveWell mener The END Fund er i en sterk posisjon til å identifisere og bidra til å skalere opp effektive prosjekter som bekjemper parasittsykdommer.

 

LES MER HER:

ENDs hjemmeside // GiveWell // Om parasittbehandling

 
 

Malaria Consortium

Forebygger dødsfall fra malaria i Afrika sør for Sahara

Malaria er en av verdens største årsaker til tapte liv. Over 1 million personer – for det meste barn – dør hvert år av sykdommen. Vi har gode studier som viser at massedistribusjon av malariadempende preparater til barn i et begrenset område under høysesong for malariasmitte er en kostnadseffektiv metode for å begrense antall sykdomstilfeller. Metoden kalles seasonal malaria chemoprevention (SMC). GiveWell anbefaler Malaria Consortium sitt   SMC-program som en del av sin toppliste (altså ikke organisasjonen som helhet). Les en utdypende artikkel om Malaria Consortium her.

 

LES MER HER:

Malaria Consortiums hjemmeside // GiveWell  // WHO om SMC

 
 

GiveDirectly

Driver kontantoverføring til ekstremt fattige i Kenya og Uganda

Mens våre andre anbefalte organisasjoner i hovedsak fokuserer på helse, gir GiveDirectly penger uavkortet til mennesker som lever i ekstrem fattigdom.  Prosjektene deres foregår i svært fattige områder på landsbygda i Kenya og Uganda.  Direkte kontantoverføringer til fattige personer gir dem muligheten til å kjøpe det de selv vet hjelper dem mest.  Gjennom effektiv drift og mobilbank-løsninger kan GiveDirectly overføre 85-91 kroner av hver 100-lapp de mottar i donasjoner. Dette inkluderer både administrasjonskostnader, kostnader ved gjennomføring (transaksjonskostnader med mer), fundraising, forskning og evaluering. 

GiveDirectlys virksomhet er utradisjonell, men det svært grundige datagrunnlaget fra dem selv og andre viser at det har god virkning.  Ekstremt fattige har god oversikt over hva de selv trenger. Mottakerne bruker penger på dekke sine grunnleggende behov, og gjør investeringer som gir god avkastning på sikt. På denne måten får de høyere inntekt også etter at overføringene stopper, og går færre dager sultne. Den solide dokumentasjonen gjør at GiveWell har GiveDirectly som en av sine anbefalte hjelpeorganisasjoner.

 

Les mer her:

GiveDirectlys hjemmeside // GiveWell 

 
 

Sightsavers

Behandler personer for parasittinfeksjoner i utviklingsland

Sightsavers advokerer for, finansierer, tilbyr teknisk bistand til og monitorerer tiltak for bekjempelse og forebygging av parasittsykdommer. Dette er en del av deres overordnede satsing på neglisjerte tropiske sykdommer (NTDer). GiveWell anbefaler deres program for å bekjempe parasittsykdommer (altså ikke organisasjonen som helhet). GiveWell mener Sightsavers har gode resultater å vise til og at de oppnår bred dekning ved sine NTD-prosjekter.

Sightsavers har også en norsk nettside der man kan lese mer om organisasjonen på norsk. Gjennom denne nettsiden har man mulighet til å donere via norsk bankoverføring direkte til Sightsavers, men da er det dessverre ikke mulig å spesifisere hvilket program man ønsker at donasjonen skal gå til. Ved å donere gjennom GiEffektivt forsikrer du deg om at donasjonen din går til Sightsavers sitt program for å bekjempe parasittsykdommer, slik som GiveWell anbefaler. 

 

LES MER HER:

Sightsavers' hjemmeside // GiveWell // Om parasittbehandling // Norsk nettside

 
 

Helen Keller International

Forebygger mangelsykdommer med vitamin a-tilskudd

Feilernæring er et svært utbredt og alvorlig problem. Mangel på viktige næringsstoffer kan føre til varig blindhet og redusert syn, og er årsaken til rundt halvparten av alle dødsfall blant barn under 5 år. Helen Keller International (HKI) samarbeider med myndigheter i Afrika, Asia og Oseania om å redusere feilernæring ved hjelp av A-vitamintilskudd (vitamin A supplementation, VAS). VAS er en godt dokumentert, og svært kostnadseffektiv, måte å redusere feilernæring og å forebygge blindhet.

HKI bistår myndigheter i å sette i gang VAS-program gjennom teknisk assistanse, finansiering og beslutningspåvirkning. VAS-program behandler alle barn mellom 6 måneder og 5 år i områder utsatt for feilernæring og A-vitaminmangel med høy-konsentrerte A-vitamintilskudd to eller tre ganger i året. Et A-vitamintilskudd, levert gjennom et HKI-støttet program, koster 6 kr. Dette betyr at det kun koster 12-18 kr å dekke et barns årlige behov. HKI har mye erfaring med å støtte VAS-program og har vært aktive i mange land over flere år. Fra 2017 ble Helen Keller Internationals VAS-program anbefalt av GiveWell for deres kostnadseffektivitet, dokumentasjon og lovende framtidige prosjekter.

LES MER HER:

Helen Keller Internationals hjemmeside // GiveWell // VAS-progammer

Gå til toppen av siden

 
 

Project Healthy Children

Støtter tiltak for næringsberiket mat til menn, kvinner og barn i utviklingsland

Project Healthy Children (PHC) jobber sammen med myndigheter, produsenter og andre organisasjoner for å planlegge og implementere tiltak for næringsberikning av matvarer i utviklingsland (på engelsk: food fortification). Å næringsberike matvarer vil si å tilsette livsviktige vitaminer og mineraler som jern, folinsyre og A-vitamin i vanlige matvarer som ris, sukker og vegetabilske oljer. Mangel på essensielle næringsstoffer er en viktig årsak til barnedødelighet og funksjonshemming i utviklingsland. Feilernæring fører til blindhet, mangelsykdommer og svekket immunforsvar. Gjennom å tilsette vitaminer og mineraler i produksjonsleddet av vanlige matvarer som utsatte grupper konsumerer når man ut til svært mange, uten store kostnader og uten at noen trenger å endre sin egen adferd.

Næringsberikning av matvarer er en grundig gjennomtestet metode for å forbedre både folkehelsen og økonomien i fattige land. Gjennom teknisk assistanse og lobbyvirksomhet opp mot nasjonale og regionale myndigheter har Project Healthy Children bidratt til å få i gang berikningsprosjekter i land som Liberia, Burundi og Rwanda, for så lite som 50 øre per person per år. De store helsegevinstene, kostnadseffektiviteten og de positive evalueringene av disse prosjektene gjør at Project Healthy Children er en “promising top charity” hos Giving What We Can og "standout charity" hos GiveWell.org.

Les mer her:

PHCs hjemmeside // Giving What We Can om PHC og næringsberiket mat  // WHO

 

Gå til