Valg av
anbefalte
organisasjoner

Metode

Vi baserer vårt valg av anbefalte organisasjoner på forskning og evaluering gjort av GiveWell.
Logo for GiveWell


GiveWell er en veldedig organisasjon som har som mål å finne ut hvilke hjelpeorganisasjoner man bør donere til for å oppnå størst mulig positiv forskjell i verden. Organisasjonene velges ut gjennom en grundig vitenskapelig vurdering basert på den beste dokumentasjonen vi har tilgjengelig. For å finne ut hvor stor forskjell hver krone kan gjøre, ser GiveWell på faktorer som antall liv som kan reddes, antall leveår som kan reddes og antall liv som kan forbedres.

Det finnes altfor mange organisasjoner til at alle kan granskes grundig. Derfor begynner GiveWell med en grovutvelgelse der de finner organisasjoner som viser særlig potensial til å være kostnadseffektive og fokuserer på et område som få andre er opptatt av. Etter denne grovutvelgelsen analyseres de utvalgte organisasjonene grundig ved å undersøke organisasjonenes egen dokumentasjon, regnskap og analyser i tillegg til data fra nøytrale tredjepartsorganisasjoner og forskere. Siden GiveWell ønsker å presentere de aller beste giveralternativene kommer ytterst få organisasjoner helt til topps.

Kriterier

GiveWells anbefalte organisasjoner følges opp jevnlig og listen revideres i sin helhet to ganger i året. Dette er både for å sjekke at standarden opprettholdes og for å estimere effekten av nye donasjoner. Organisasjonene vurderes etter fire generelle kriterier:
Evidensbasert
Effekten av organisasjonenes arbeid må være vitenskapelig veldokumentert, og det må sannsynliggjøres at effekten av arbeidet kan generaliseres til store populasjoner. Det er særlig helseintervensjoner og pengeoverføringer som lever best opp til dette kriteriet.
Vekstpotensial
GiveWells anbefalinger virker. Når GiveWell anbefaler en organisasjon så mottar de flere donasjoner etter dette. Derfor er det viktig å ta stilling til organisasjonenes mulighet til å utnytte nye donasjoner. Om en organisasjon er effektiv og har god dokumentert effekt, men ikke trenger mer penger, så bør man ikke prioritere å støtte dem.
Åpenhet
Organisasjonene må være villige til å oppgi nødvendig informasjon og la seg granske kritisk. Både gode og dårlige resultater, samt potensielle risikoer og muligheter, må belyses. Dersom organisasjonene holder noe tilbake er det vanskelig å vurdere organisasjonen og det er stor grunn til å være skeptisk. GiveWell er også opptatt av å selv være gjennomsiktige. Derfor er alle deres analyser tilgjengelige på deres nettsider.

Har GiveWell funnet de aller mest effektive givermulighetene?


GiveWell har som mål å finne ut hvor dine donasjoner vil gjøre mest mulig nytte, og anbefaler i dag syv hjelpeorganisasjoner. I følge GiveWells analyser er det svært sannsynlig at disse organisasjonene er noen av de beste alternativene for deg som ønsker å bidra til en bedre verden. Likevel er det et viktig poeng at GiveWells arbeid på ingen måte er fullført. De anbefalte organisasjonene gjennomgår grundig oppfølging samtidig som andre organisasjoner stadig vurderes. Det er derfor fullt mulig, og svært sannsynlig, at GiveWells "top-charities" vil se annerledes ut i fremtiden.

Les mer om GiveWell her: Anbefalte organisasjoner // Utvelgelsesprosessen // Blogg // Om GiveWell
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å gi våre brukere en best mulig tjeneste.
Ok, ikke vis igjen
Close