Her skal det stå om denne siden, noe sånt som: Det er mennesker bak hvert tall, og det er derfor tallene er så viktige. Her er en oversikt over resultatene fra de tre organisasjonene som det ble donert mest til i 2016: Against Malaria Foundation (AMF), Schistosomiasis Control Initiative (SCI) og GiveDirectly. 

Noen eksempler på konkrete prosjekter. Alle prosjektene de som har donert gjennom vår giverportal har støttet finnes her (hyperlink). 

Dette gange 3! AMF, SCI og GiveDirectly. Nederst og øverst: link til resultatsiden på stiftelseneffekt.no.